School of Jewelry Technology and Design

School of Jewelry Technology and Design

Akademik Kadro


Takı Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi  Leyla ULUSMAN

 

e-posta : leylaulusman@gmail.com

 

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1666

 

 

 

Takı Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Çimen BAYBURTLU

 

e-posta : cimen.bayburtlu@marmara.edu.tr

 

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1666

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Memduh KURTULMUŞ

 

e-posta :

 

Telefon : +90 (216) 336 57 70