School of Jewelry Technology and Design

School of Jewelry Technology and Design

Müdürlük

Müdür Vekili

Prof.Dr. Ahmet Fevzi BABA

e-posta :fbaba@marmara.edu.tr

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1250

 

Müdür Yardımcıları 

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Acar Büyükpehlivan

e-posta : gulacar@marmara.edu.tr

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1628

 

Müdür Yardımcısı ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ULUSMAN

e-posta : leylaulusman@gmail.com

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1666


Takı Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Çimen BAYBURTLU

 

e-posta : cimen.bayburtlu@marmara.edu.tr 

 

Telefon : +90 (216) 336 57 70 / 1666